Enten du bader fra en brygge eller rullesteinstrand, kan underlaget være vått og kaldt. Med NORDBAEKs enkle og praktiske badesko beskytter du føttene – ikke bare mot å skli, men også mot å bli skadet på grunn av skarpe eller store steiner. Badeskoene er brukbare hele året og i all slags vær. Om vinteren beskytter badeskoene også mot kulde – både på broen og når du bader.